Welkom op de webpagina van hetCENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU

Deze webpagina is momenteel in aanbouw.
.


Informatie
Proces – Verbaal De Nationale Assemblee d.d. 15 juni 2015
Proces – Verbaal Ressortraden en Districtsraden d.d. 15 juni 2015
Proces – Verbaal De Nationale Assemblee d.d. 16 juni 2020
Proces – Verbaal Ressortraden en Districtsraden d.d. 16 juni 2020
Presentatie Zitting Centraal Hoofdstembureau DNA d.d. 16 juni 2020
Presentatie Zitting Centraal Hoofdstembureau RR en DR d.d. 16 juni 2020


Contact
Cornelis Jongbawstraat nr. 59
Tel.: 410362/420293/475383
Fax: 475811
e-mail:
info@chs.gov.sr